Mariusz Roman


Mariusz Roman odpowiada na pytania wyborców

Q: Jestem mieszkanką Chyloni o poglądach prawicowych. W 1998 głosowałam na AWS, a w 2001 na PiS. Tymczasem partie prawicy w Gdyni gdzieś poginęły, pojawiają się szyldy "Naprzód Gdynio!", Samorządność, Gdynia 2010... Czy mógłby Pan wyjaśnić jakie partie i osoby kryją się pod tymi nazwami?

Mariola - 2002-09-03 00:44:10

A: Gdynia 2010 to inicjatywa prywatna grupy lokalnych przedsiębiorców nie związanych z żadna partią. Za Samorządnością stoi Platforma Obywatelska, Ruch Społeczny - dawniej AWS oraz grupa gdyńskich radnych. Tymczasem partie prawicowe (PiS, LPR, UPR, SKL-RNP) wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdyni zjednoczyły przed wyborami samorządowymi swoje siły i wspólnie z Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz sporą rzeszą gdyńskich organizacji i stowarzyszeń powołały Komitet Wyborców Naprzód Gdynio! Zapewniam Panią, że partie prawicowe w naszym mieście wcale nie poginęły, mają się całkiem nieźle i zamierzają wspólnie powalczyć o bardzo dobry wynik wyborczy. Powiem więcej nasz komitet zamierza w Gdyni te wybory wygrać, nie dopuszczając, co za tym idzie do restutuowania się władzy postkomunistycznej. Dodam tylko, że gdyński wyborca prawicowy z całą pewnością otrzyma wiele wskazówek podczas trwającej kampanii samorządowej, aby móc znaleźć na kartce wyborczej swoją prawicową listę jaką będzie lista Naprzód Gdynio!

Mariusz A. Roman

Mariusz Roman