Mariusz Roman


Nieobecności radnych Rady Miasta Gdyni na posiedzeniach komisji w III Kadencji 1998-2002 (do 30 września 2001r.)

Opracowano na podstawie danych z Biura Rady Miasta

Lp. Nazwisko i imię Liczba nieobecności na komisjach Łącznie


1998 1999 2000 2001  
1. Bień Andrzej 1 7 1 2 11
2. Borkowski | Adam - 2 - 1 3
3. Byczkowski Wiesław - 3 2 2 7
4. Cegłowska Kazimiera - 2 1 5 8
5. Cichocki Andrzej - 8 16 1 25
6. Czaplicki Andrzej - 1 6 5 12
7. Czarnecki Stefan - 9 4 1 14
8. Duszewski Jarosław - 9 5 6 20
9. Gołuński Ryszard - - - - -
10. Grześkowiak Sławomir - 9 11 4 24
11. Kalinowska Jolanta - 7 7 2 16
12. Kluba Tadeusz - 1 6 2 9
13. Koriat Zbigniew 4 21 22 22 69
14. Korczyński Ludwik - 5 1 - 6
15. Kozakiewicz Władysław 3 20 28 16 67
16. Lubiejewska Ewa - 4 17 2 23
17. Łęgowska Beata - 3 2 - 5
18. Łucyk Marek - 5 6 3 14
19. Markowski Jacek - 4 2 - 6
20. Mamczyński Czesław - 7 4 1 12
21. Mielewczyk Krzyszof 4 35 33 21 93
22. Mielnik Krystyna - 5 5 1 11
23. Milewski Jacek 1 6 9 16 32
24. Pajura Krystyna 1 2 1 2 6
25. Piotrowska Irena - - 2 2 4
26. Roman Mariusz - 2 1 - 3
27. Roszczynialska Jolanta - 2 - - 2
28. Różański Andrzej - 7 3 7 17
29. Sieracka-Zięba Edyta - 4 - - 4
30. Sobczak Olszańska Grażyna 1 22 12 7 42
31. Stefaniszyn Jadwiga 1 - 2 - 3
32. Stępień Zdzisław - 2 1 2 5
33. Szwabski Stanisław - 1 1 - 2
34. Tymański Piotr - 3 1 2 6
35. Urla Zdzisław 1 7 8 1 17
36. Wieczorek Jerzy - 3 2 - 5
37. Winiarska Alina - - 4 3 7
38. Witt Adam - 12 6 10 28
39. Wołejko Andrzej 1 8 5 2 16
40. Wołek Marcin - 10 12 4 26
41. Ziegert Paweł 2 3 11 10 26
42. Zmuda-Trzebiatowski Zygmunt - 4 4 2 10
43. Żurek Lech - 11 5 8 24
Mariusz Roman