Mariusz Roman


Nieobecności radnych Rady Miasta Gdyni na sesjach w III Kadencji 1998-2002 (do 30 września 2001r.)

Opracowano na podstawie danych z Biura Rady Miasta

Lp. Nazwisko i imię Liczba nieobecności na sesjach Łącznie


1998 1999 2000 2001
1. Bień Andrzej - - - - -
2. Borkowski | Adam - - - - -
3. Byczkowski Wiesław - - 1 - 1
4. Cegłowska Kazimiera - - - - -
5. Cichocki Andrzej - - - 1 1
6. Czaplicki Andrzej - - - - -
7. Czarnecki Stefan - 1 - - 1
8. Duszewski Jarosław - 2 5 5 12
9. Gołuński Ryszard - - - - -
10. Grześkowiak Sławomir - - - 1 1
11. Kalinowska Jolanta - 1 - - 1
12. Kluba Tadeusz - 2 1 - 3
13. Koriat Zbigniew 2 2 2 5 11
14. Korczyński Ludwik - - - - -
15. Kozakiewicz Władysław 1 1 4 4 10
16. Lubiejewska Ewa - - 2 - 2
17. Łęgowska Beata - - - - -
18. Łucyk Marek - - 2 - 2
19. Markowski Jacek - - - - -
20. Mamczyński Czesław - - 1 - 1
21. Mielewczyk Krzyszof - 2 1 4 7
22. Mielnik Krystyna - - - - -
23. Milewski Jacek - - - - -
24. Pajura Krystyna - - 1 - 1
25. Piotrowska Irena - 1 1 - 2
26. Roman Mariusz - -   - -
27. Roszczynialska Jolanta - 1 1 - 2
28. Różański Andrzej - - 1 - 1
29. Sieracka-Zięba Edyta - -   - -
30. Sobczak Olszańska Grażyna - - 1 3 4
31. Stefaniszyn Jadwiga - - - - -
32. Stępień Zdzisław - - - - -
33. Szwabski Stanisław - - - - -
34. Tymański Piotr - - - - -
35. Urla Zdzisław - 1 1 1 3
36. Wieczorek Jerzy - 1 - - 1
37. Winiarska Alina - - 1 1 2
38. Witt Adam 1 4 2 1 8
39. Wołejko Andrzej - - 1 - 1
40. Wołek Marcin - - 1 - 1
41. Ziegert Paweł - 1 1 - 2
42. Zmuda-Trzebiatowski Zygmunt - - 1 - 1
43. Żurek Lech - - - 2 2
Mariusz Roman