Mariusz Roman


Mariusz Roman nt. absolutorium

Gdyńscy radni przyjęli w środę wykonanie budżetu i udzielili absolutorium zarządowi i prezydentowi. „Za” głosowała rządząca miastem „Samorządność”. Radni PiS nie wzięli udziału w głosowaniu, opuszczając salę obrad.

Zachowujemy się po prostu konsekwentnie – mówi Mariusz Roman, radny PiS. – Skoro krytykowaliśmy pewne działania zarządu w poprzedniej i obecnej kadencji, to nie możemy być za przyjęciem absolutorium do ubiegłorocznego budżetu. Po drugie jako radni PiS zostaliśmy pozbawieni możliwości kontroli nad budżetem i jego realizacją, gdyż nie ma naszego przedstawiciela w komisji rewizyjnej, czego wymaga choćby kultura polityczna. Nie mogliśmy kontrolować wydatków, więc nie możemy głosować za przyjęciem absolutorium.

TN, za: „Głos Wybrzeża”, str. 6, z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Mariusz Roman