Mariusz Roman


Dziękuję za wsparcie

Chciałbym jak najserdeczniej podziękować 763 wyborcom, którzy poparli moją kandydaturę, dzięki czemu ponownie zostałem wybrany radnym Rady Miasta Gdyni. Jestem ogromnie wdzięczny i dumny z Państwa zaufania, jakim mnie obdarzyliście.

Szczególnie chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy pomagali mi w kampanii wyborczej, wspierali mnie na duchu lub kolportowali moje wydawnictwa. Dziękuję kandydatom z listy „Naprzód Gdynio!”, gdyż mój osobisty sukces jest naszym wspólnym dziełem. Obiecuję, że zrobię wszystko by nie zawieść pokładanego we mnie zaufania. Pragnę być dobrym radnym, coraz bardziej skutecznym w pracy na rzecz dobra wspólnego. Zawsze będę do Państwa dyspozycji, chętnie spotkam się z każdą osobą, której mogę być pomocny.

Mariusz A. Roman, radny Miasta Gdyni

Mariusz Roman