Mariusz Roman


Komisja Rewizyjna złożona z klakierów

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni wywołał gorącą dyskusję podczas sesji, gdy rządząca „Samorządność” nie dopuściła do niej przedstawiciela prawicowej opozycji (...)

Komisja Rewizyjna pracuje inaczej niż inne, jest bowiem ciałem kontrolnym – mówi Mariusz Roman, radny PiS. – W innych miastach obowiązuje kultura polityczna, czasem nawet oddaje się przewodnictwo komisji radnym opozycji. U nas będziemy mieli jednego radnego opozycji na trzech klakierów.

Podczas dyskusji opozycja kilkukrotnie zadawała pytanie, czemu w pracach komisji rewizyjnej nie może uczestniczyć Andrzej Czaplicki z PiS. Rządzące ugrupowanie nawet nie zechciało udzielić odpowiedzi... (...)

TN za „Głos Wybrzeża”, str. 3, z dnia 28 listopada 2002 r.

Mariusz Roman