Mariusz Roman


WIESZ, ŻE MASZ PRAWO!

MASZ PRAWO DO UCZCIWEGO SAMORZĄDU

 • Urząd Miasta instytucją przyjazną i służebną wobec mieszkańców
 • Zmniejszyć koszty utrzymania samorządu i przeciwstawić się wszechobecnej nadmiernej biurokracji
 • Zwalczyć wszelkie przejawy marnotrawstwa, kumoterstwa i korupcji

MASZ PRAWO DO BEZPIECZEŃSTWA

 • Podnoszenie efektywności pracy policji oraz straży miejskiej
 • Wprowadzić „akcję małolat”, ograniczającej w godzinach nocnych poruszanie się nieletnich bez opieki
 • Ograniczyć ilość punktów nocnej sprzedaży alkoholu i surowo egzekwować warunki przyznawanych koncesji na sprzedaż alkoholu
 • Dalszy rozwój systemu monitoringu poprzez instalacje kamer w każdej dzielnicy miasta

MASZ PRAWO DO PRACY

 • Wspomagać morskie funkcje Gdyni jako kluczowe dla gospodarki miasta
 • Wykorzystać atut nadmorskiego położenia Gdyni w celu rozbudowy infrastruktury nastawionej na obsługę turystyczną
 • Wspomagać gdyńskich kupców i przedsiębiorców
 • Wprowadzić w życie program „przedsiębiorstwo rodzinne”
 • Szkolić bezrobotnych i absolwentów oraz pomagać im w zakładaniu własnych firm
 • Systematycznie zmniejszać podatki lokalne

MASZ PRAWO DO GODNEGO ŻYCIA

 • Dalszy i systematyczny rozwój Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • Stały przyrost mieszkań socjalnych dla najuboższych
 • Wspomagać lokatorów mieszkań komunalnych i spółdzielczych

MASZ PRAWO DO DOBREGO SYSTEMU DROGOWEGO

 • Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych, dalsze wprowadzanie „zielonej fali”
 • Zintegrowany system zarządzania ruchem w celu poprawienia jego płynności
 • Systematyczny rozwój sieci bezpiecznych tras rowerowych

MASZ PRAWO DO SPOKOJU I ZDROWEGO ŚRODOWISKA

 • Usunąć ruch samochodów ciężarowych poza dzielnice mieszkalne
 • Zakazać inwestycji szkodzących środowisku
 • Uzupełniać i dbać o drzewostan wzdłuż ciągów komunikacyjnych

MASZ PRAWO DO OPIEKI

 • Wspieranie rodzin najuboższych oraz wielodzietnych, pomoc młodym małżeństwom
 • Ułatwienie dostępu do lekarza pierwszego kontaktu oraz badań specjalistycznych
 • Stypendia dla biednych ale zdolnych uczniów

MASZ PRAWO DO WYPOCZYNKU I RELAKSU

 • Basen na Witominie oraz hala sportowa na Grabówku
 • Organizacja dzielnicowych imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów
 • Rozszerzenie programu „Otwarta szkoła” na każdą placówkę oświatową w mieście
 • Modernizacja boisk osiedlowych, bezpieczne place zabaw dla dzieci
Mariusz Roman